เคยสงสัยกันไหมครับว่า เบอร์ต่าง ๆ ของไข่ มีความหมายว่าอะไร แตกต่างกันอย่างไร

 

มาตรฐานขนาดของไข่ไก่

   การคัดขนาดของไข่ไก่จะพิจารณาจากน้ำหนักต่อฟอง หรือน้ำหนักขั้นต่ำต่อโหล ตามตารางด้านล่างนี้