จากการรายงานของ https://blog.chromium.org/2018/05/evolving-chromes-security-indicators.html กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ปรับมาเป็นการให้บริการผ่านช่องทางแบบความปลอดภัยคือ https (Secured HTTP) ดังนั้นจากแต่เดิมที่ Google Chrome เคยแสดงสัญญลักษณ์ว่าเว็บที่ผู้ใช้กำลังเปิดอ่านอยู่นั้น มี 'ความปลอดภัย'  จึงไม่มีความจำเป็นมากนัก ทาง Google มีความคิดที่จะเอาสัญญลักษณ์ดำงกล่าวออกไปในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะพบการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ใน Chrome เวอร์ชั่น 69 

 

การแสดงว่าเว็บปลอดภัย

 

 

   อย่างไรก็ตามทาง Google จะเปลี่ยนเป็นการแสดงเฉพาะเว็บที่ไม่ได้ให้บริการแบบ https โดยจะแสดงสัญญลักษณ์ว่า 'ไม่ปลอดภัย' แทน

และใน Chrome 70 (ตุลาคม 61) จะแสดงสัญญลักษณ์ว่า 'ไม่ปลอดภัย' เป็นตัวหนังสือสีแดง เมื่อผู้ใช้เริ่มที่จะกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บนั้น ๆ

 

ที่มา : https://blog.chromium.org/2018/05/evolving-chromes-security-indicators.html