วัดเขาตะแบก(นมัสการหลวงพ่อโสธรบนยอดเขา เดินสะพานลอยฟ้า)

    วัดเขาตะแบก ตั้งอยู่ในตำบฃหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นวัดที่อยู่บนเขาลูกย่อย ๆ  ทางเข้าอยู่บนถนนสาย 331 ระยะทางประมาณ 1 กม.

    หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๓๘ เซนติเมตร สูง (รวมฐาน) ๔๙ เซนติเมตร ศิลปะเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของเมืองปราจีนบุรี ประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะล้านนาสวยงามมาก ภายในวัดแจ้ง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี