หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๓๘ เซนติเมตร สูง (รวมฐาน) ๔๙ เซนติเมตร ศิลปะเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของเมืองปราจีนบุรี ประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะล้านนาสวยงามมาก ภายในวัดแจ้ง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี