วัดประยงค์กิติวราราม ตั้งอยู่ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

 โยราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บริเวณหน้าวัดสิงห์ อ.สามโคก ปทุมธานี   ซึ่งถือเป็นหลักฐานของการตั้งชุมชนมอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะสมัยแรกใน บริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ในยุคปลายกรุงศรีอยุธยา

วัดเจดีย์ทอง อ.สามโคก ปทุมธานี

     วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประวัติความเป็นมาของวัดนี้ตามสันนิษฐาน สร้างขึ้นสมัยอยุธยาที่มีหลักฐานคือ เสมาขนาดใหญ่หินทรายแดง  โดยมีพระยารามซึ่งเป็นบุตรเขยพระยาเจ่ง เป็นน้องเจ้าพระยามหาโยธา เป็นผู้ริเริ่มบูรณะและสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อสมัยได้อพยพหนีพม่า ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก

 

วัดกร่าง ตั้งอยู่ ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ตำบลบางกระมือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ได้สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยประชาชนในละแวกนั้นช่วยกันสร้างขึ้น เดิมมีชื่อว่า “วัดดงดารา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2320 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2423

  "บ้านของพ่อ" เป็นนามของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งหนึ่งของเมืองกรุงเก่า ตั้งอยู่ ณ หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 3.5 ไร่ ดำเนินการโดย “อัมรินทร์ เซ็นเสถียร” ชายหนุ่มวัย 30 เศษ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากชีวิตในวัยเด็กที่ทำการปลูกผักผลไม่และเลี้ยงสัตว์ไว้ในบริเวณใกล้เคียงบ้าน อยากทานอะไรก็สามารถหาได้ในบริเวณบ้านนั้นโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก