"บ้านของพ่อ" เป็นนามของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งหนึ่งของเมืองกรุงเก่า ตั้งอยู่ ณ หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 3.5 ไร่ ดำเนินการโดย “อัมรินทร์ เซ็นเสถียร” ชายหนุ่มวัย 30 เศษ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากชีวิตในวัยเด็กที่ทำการปลูกผักผลไม่และเลี้ยงสัตว์ไว้ในบริเวณใกล้เคียงบ้าน อยากทานอะไรก็สามารถหาได้ในบริเวณบ้านนั้นโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก   

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชิวิตแบบพอเพียง การเกษตร ภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของครอบครัวและเป็นแหล่งท่องเที่ยงของจังหวัดอีกด้วย โดยใช้ทุนส่วนตัว ภายในพื้นที่ได้น้อมนำหลักทฎษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ การปลูกพืชผักสวนครัว การขุดบ่อเลี้ยงปลาและปลูกกล้วยนานาพันธุ์ไว้ริมขอบบ่อ นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงเป็ด ไก่และแพะ รวมทั้งกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เป็นที่อยู่อาศัย
 

 

   

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เปิดให้เข้าชมฟรี(คณะดาราธรรมไปเยือนเมื่อช่วงหลังวันแม่ ส.ค. 61) ภายในมีศูนย์ฝึกอบรม ร้านกาแฟและเค้ก มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจำหน่ายอีกด้วย ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีอาหารเข้ามาจำหน่ายเร็ว ๆ นี้

 

  "บ้านของพ่อ" มี นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ฯ และนายจักรพงษ์ เสวกวิหารี รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์และประสานงาน ผู้สนใจสามารถติดต่อทางศูนย์ได้ที่ https://www.facebook.com/bankongpor เพื่อศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน

 

 

 

 

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ DarathamDotNet-บ้านของพ่อ-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/content/1005754