วัดพุทธวนาราม หรือ วัดป่าวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ที่บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พื้นที่กว่า 30 ไร่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555 สังกัดสงฆ์มหานิกาย 

IMGP0157

          พระมหาเจดีย์ศรีสารคาม

 

IMGP0145

 

IMGP0169

         ปัจจุบัน พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ พระเกจิชื่อดัง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น

 

 ศาลาไม้สักทอง เสา 112 ต้น

          ศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักทองจัดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศ เสา 112 ต้น

 

IMGP0173

          ฆ้องยักษ์

 

IMGP0172

          หอระฆัง

 

IMGP0167

          พระอุโบสถไม้สัก อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง (พ.ค. 17)

 IMGP0150

          ศาลาโฆสปัญโญ

   

ความเป็นมา: สืบเนื่อง จากในปี พ.ศ.2549 ขณะที่พระอาจารย์สุริยันต์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบูรพาเทพนิมิต อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ท่านเป็นศิษย์ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ    พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสาน ทำให้ญาติโยมชาวมหาสารคามมีความเลื่อมใสศรัทธา ร่วมบริจาคที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดป่าวังน้ำเย็นในปัจจุบัน ให้พระอาจารย์ สุริยันต์ สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ DarathamDotNet/วัดป่าวังน้ำเย็น

 

ขอบคุณข้อมูล
1. http://mkm.go.th/web/travelinprovince/วัดป่าวังน้ำเย็น

2. https://www.jangkhao.org/p/32283

3. https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21575