วัดทวีการะอนันต์ ตั้งอยู่ ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน เมื่อได้รับมอบที่ดิน จากนายทวีการะอนันต์และนายอารี การะอนันต์ นางน้อย การะอนันต์ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับอนุญาตให้เป็นวัด

IMGP1058

 

IMGP1045

 

IMGP1041 

เดิมวัดทวีฯ ไม่ได้เป็นสีชมพู แต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 วัดได้รับความเสียหายจำเป็นต้องบูรณะ จึงได้เปลี่ยนเป็นสีชมพู เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้กับวัด

      ภายในพระมหาเจดีย์ประดิษฐานพระเศรษฐีนวโกฐิ และในปัจจุบัน(ก.ย. 61) ทางวัดนำสังขารอดีตเจ้าอาวาสมาตั้งไว้บริเวณพระมหาเจดีย์เพื่อให้สาธุชนได้กรายสักการะและในทำการปิดบันไดทางขึ้นของพระมหาเจดีย์อีกด้วย

IMGP1038

      บริเวณโดยรอบของกำแพงภายในมหาเจดีย์ ได้จัดไว้เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ล่วงลับเหมือนกับที่เราสามารถพบได้ตามกำแพงพระอุโบสถในวัดต่าง ๆ ทั่วไป แต่แตกต่างกันที่ของวัดทวีฯ แห่งนี้จัดทำเป็นตู้กระจกใส และสิ่งที่บรรจุภายในช่องต่าง ๆ จึงเป็นโกฐบรรจุอัฐิลวดลายสวยงามต่าง ๆ แล้วแต่ญาติของผู้ล่วงลับจะเลือกสรร 

IMGP1054

 

 

IMGP1053
    เมื่อออกมาภายนอกพระมหาเจดีย์  ภายในวัดก็ยังมีที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย

 IMGP1059

 

          IMGP1061

 

 

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ DarathamDotnet