วัดประยงค์กิติวราราม ตั้งอยู่ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ