ช่วงนี้เป็นชาวงของบุญใหญ่ประจำปีของชาวพุทธ นั่งคือ บุญกฐิน  ซึ่งอยู่ภายในห้วงเวลา 1 เดือนจากออกพรรษาจนถึงลอยกระทง(แรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึง วันเพ็ญเดือน 12) 

 วัดพุทธวนาราม หรือ วัดป่าวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ที่บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พื้นที่กว่า 30 ไร่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555 สังกัดสงฆ์มหานิกาย 

วัดหลวงชั้นตรีของราชบุรีแห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
 
วัดมหาธาตุฯ แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้น ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ไล่เลี่ยกับการสร้างเมืองราชบุรีเก่า และต่อมาได้มีการสร้าง ปราสาทศิลปะเขมรซ้อนทับเข้าไปราวพุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อสร้างที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางของเมืองตามความเชื่อ เรื่องคติจักรวาลของเขมร จากนั้นปราสาทที่สร้างคงเกิดการพังทลายลงและได้มีการสร้างปรางค์ใหม่ในสมัยต้นอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ดังที่เห็นในปัจจุบัน"

   วัดทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ ณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สร้างโดย 'หลวงตาอ๋อย ย่ามแดง'  บนที่ดินมรดกของท่านเอง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่   โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านเอง 

   วัดทวีการะอนันต์ ตั้งอยู่ ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน เมื่อได้รับมอบที่ดิน จากนายทวีการะอนันต์และนายอารี การะอนันต์ นางน้อย การะอนันต์ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับอนุญาตให้เป็นวัด