ออกจากวัดเสถียรฯ เดิมทียังกำหนดที่หมายต่อไปคือ วัดสิงห์ฯ  แต่ก็พบปัญหา เนื่องจากว่า วัดสิงห์ ใน จว.สิงห์บุรีนั้น มีหลายวัดเหลือเกิน ดูจาก ตัวอย่างการค้นหาในรูป 

วัดไทร unseen สิงห์บุรี

   วิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม แม้จะมีวันฟันหลอ 1 วัน แต่เราก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้เนื่องจากความไม่พร้อมของชาวคณะฯ ก็เลยแยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจกันตามอัธยาศัยไม่ต้องรวมตัวกันเหมือนที่เคย 

บ้าน ๑๐๐๐ ไม้


    ใน 2-3 ปีมานี้ หากเราจะกล่าวถึงสถานประกอบกิจการขนาดย่อมที่กล่าวได้ว่า ยึดเอาแนวทางตามพระราชดำริ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นที่ตั้ง และก็แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทั้งในแง่ของการประกอบกิจการและการรับรู้ของสังคม ชื่อของ "บ้าน ๑๐๐๐ ไม้" ต้องเป็น 1 ในนั้นแน่นอน