วัดไทร unseen สิงห์บุรี

   วิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม แม้จะมีวันฟันหลอ 1 วัน แต่เราก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้เนื่องจากความไม่พร้อมของชาวคณะฯ ก็เลยแยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจกันตามอัธยาศัยไม่ต้องรวมตัวกันเหมือนที่เคย