header 1

           ดาราธรรมดอทเน็ต
จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่สาระที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


          แม้ว่าจะห่างหายไปนานนับตั้งแต่มีปัญหากับระบบ Server ของผู้ให้บริการ จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ ทำให้เนื้อหาต่าง ๆ ที่ผ่านมาขาดหายไป ไม่สามารถนำกลับขึ้นมาแสดงได้ และต้องหยุดดำเนินการไปในที่สุดเนื่องจากภาระการงาน อย่างไรก็ตาม ในยุคของเครือข่ายโซเชียล ดาราธรรมดอทเน็ตก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เนือง ๆ แม้จะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักเพราะไม่ได้ใช้บริการพิเศษ