วัดหลวงชั้นตรีของราชบุรีแห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
 
วัดมหาธาตุฯ แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้น ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ไล่เลี่ยกับการสร้างเมืองราชบุรีเก่า และต่อมาได้มีการสร้าง ปราสาทศิลปะเขมรซ้อนทับเข้าไปราวพุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อสร้างที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางของเมืองตามความเชื่อ เรื่องคติจักรวาลของเขมร จากนั้นปราสาทที่สร้างคงเกิดการพังทลายลงและได้มีการสร้างปรางค์ใหม่ในสมัยต้นอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ดังที่เห็นในปัจจุบัน"

   วัดทวีการะอนันต์ ตั้งอยู่ ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน เมื่อได้รับมอบที่ดิน จากนายทวีการะอนันต์และนายอารี การะอนันต์ นางน้อย การะอนันต์ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับอนุญาตให้เป็นวัด

วัดประยงค์กิติวราราม ตั้งอยู่ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

 โยราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บริเวณหน้าวัดสิงห์ อ.สามโคก ปทุมธานี   ซึ่งถือเป็นหลักฐานของการตั้งชุมชนมอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะสมัยแรกใน บริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ในยุคปลายกรุงศรีอยุธยา

 

วัดกร่าง ตั้งอยู่ ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ตำบลบางกระมือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ได้สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยประชาชนในละแวกนั้นช่วยกันสร้างขึ้น เดิมมีชื่อว่า “วัดดงดารา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2320 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2423