จากการรายงานของ https://blog.chromium.org/2018/05/evolving-chromes-security-indicators.html กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ให้การบริการผ่านช่องทางที่มีความปลอดภัยคือ https ดังนั้นจากแต่เดิมที่ Google Chrome เคยแสดงเครื่องสัญญลักษณ์ว่าเว็บนั้น ๆ ที่ผู้ใช้กำลังเปิดอ่านอยู่ปลอดภัย จึงมีความจำเป็นน้อยลง ทั้งนี้ Google มีกำหนดสัญญลักษณ์ดังกล่าวออกในเดือนกันยายน นี้คาดว่าจะพบการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ใน Chrome เวอร์ชั่น 69 

การแสดงว่าเว็บปลอดภัย

 

 

ทั้งนี้ทาง Google จะเปลี่ยนเป็นการแสดงเฉพาะเว็บที่ไม่ได้ให้บริการแบบ https โดยจะแสดงสัญญลักษณ์ว่า 'ไม่ปลอดภัย' แทน

และใน Chrome 70 (ตุลาคม 61) จะแสดงสัญญลักษณ์ว่า 'ไม่ปลอดภัย' เป็นตัวหนังสือสีแดง เมื่อผู้ใช้เริ่มที่จะกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บนั้น ๆ

 

ที่มา : https://blog.chromium.org/2018/05/evolving-chromes-security-indicators.html